Seans Saatleri

Borsa’da seans ve takas saatleri aşağıdaki gibidir:

T günü 08:45-09:15 : İşlem Yapılmayan Dönem
09:15-17:45 : Normal Seans
17:55 : Uzlaşma Fiyatlarının İlanı ve Teminat Tamamlama Çağrılarının Yayınlanması
17:55 : Takas Süresinin Başlangıcı
T+1 günü 14:30 : Takas Süresinin Sonu (Nakdi Uzlaşma)
16:30 : Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri – Nakit Yükümlülüğü)
T+2 günü 16:30 : Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Döviz Sözleşmeleri)
Teslimat Günü 14:00 : Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri – Fiziki Teslimat Yükümlülüğü)

İşlem yapılmayan dönemde, sistem açık olmakla birlikte emir girişi ya da işlem gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu dönemde temsilciler tarafından;sisteme bağlanılabilir, sorgulama yapılabilir, normal seans başladıktan sonra sisteme gönderilmek üzere, toplu emir dosyası oluşturulabilir. Önceki günlerden kalan “iptale kadar geçerli” ya da “tarihli” emirler iptal edilebilir ya da düzeltilebilir.

Saat 09:15-17:45 arasında “normal seans” adı verilen tek bir seans düzenlenir. Normal seans fiyat ve zaman önceliğine dayanılarak sürekli müzayede esasıyla işlemlerin gerçekleştirildiği seanstır. Normal seansın son 10 dakikası “kapanış aralığı” olarak adlandırılır. Normal seans bittikten sonra uzlaşma fiyatlarının ilan edilmesiyle birlikte kapanış fiyatından emirler de sistem tarafından eşleştirilir. Normal seans bittikten sonra eşleştirilen bu emirler normal seans işlemlerine dahil edilir.

Saat 17:55’te işlem gününe ait uzlaşma fiyatları ilan edilir. Uzlaşma fiyatlarının ilan edilmesini takiben teminat tamamlama çağrıları ilgili üyenin TVİS terminallerinde yayınlanır.

Nakdi uzlaşmadan doğan takas yükümlülükleri için “Takas süresi” T günü saat 17:55’te başlar ve T+1 günü saat 14:30’a kadar devam eder. Fiziki teslimata konu döviz vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin fiziki teslimat yükümlülükleri için “Takas süresi” T günü saat 17:55’te başlar ve T+2 günü saat 16:30’a kadar devam eder. Fiziki teslimata konu canlı hayvan vadeli sözleşmelere ilişkin nakit yükümlülükler T+1 günü saat 16:30’a kadar;fiziki teslimat yükümlülükleri ise sözleşme genelgesinde belirtilen teslimat günlerinde saat 14:00’e kadar yerine getirilir.